Namens Schreeuw om Leven, SGP en NPV – zorg voor het leven, hartelijk dank voor uw steun voor onze petitie ter behoud van de vijf dagen bedenktijd bij abortus! Dankzij uw steun kond de directeur van Schreeuw om Leven, Arthur Alderliesten, op 9 november 2011 bijna 11.000 handtekeningen aanbieden aan verschillende leden van de Tweede Kamer. Het boekwerk werd in ontvangst genomen door Joba van den Berg (CDA), Mirjam Bikker (CU), Pieter Omtzigt (onafhankelijk Kamerlid), Kees van der Staaij (SGP) en Ockje Tellegen (VVD).

De petitie is een reactie op het wetsvoorstel van D66 en PvdA om deze wettelijk verplichte bedenktijd af te schaffen. Het zou betutteling zijn, terwijl uit de evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap recentelijk bleek dat zelfs abortusartsen het nut van de verplichte bedenktijd inzien.

Er is geen gegronde reden gepresenteerd voor de noodzaak van deze wetswijziging. Daarom is het van belang dat er wordt opgeroepen tot behoud van de beraadtermijn.

Toch zal de Tweede Kamer binnenkort gaan stemmen over de motie ter afschaffing van de beraadtermijn bij abortus. Daarna zal de Eerste Kamer er ook over stemmen. Hoewel het niet waarschijnlijk lijkt dat de beraadtermijn blijft bestaan, willen we u vragen hiervoor in gebed te blijven, zodat ongeboren leven de bescherming van een verplichte bedenktijd kan behouden. Ook adviseren wij u om contact op te nemen met uw lokale en/of landelijke vertegenwoordigers in de politiek, om uw stem voor het leven te blijven benadrukken. Voor nu danken wij u voor de massale steun voor onze petitie, die u hieronder uiteraard gewoon kunt blijven raadplegen. Hartelijk dank!

Deel deze pagina direct op Twitter

De petitie:

Beraad, omdat het om een leven gaat!

Bij iedere zwangerschap ontstaat nieuw leven. Er groeit een uniek mensje! Abortus maakt hier een einde aan. Dat is niet zomaar iets. Helaas komt dit in Nederland jaarlijks ruim 30.000 keer voor.

Iedere vrouw die een abortus overweegt, krijgt in Nederland minstens vijf dagen bedenktijd. Verschillende politieke partijen willen deze bedenktijd afschaffen. Wij vinden dat een slecht plan. Voor het behoud van de beraadtermijn zijn goede argumenten.

1.Bedenktermijn beschermt ongeboren leven

De huidige abortuswet zegt dat abortus een afweging is tussen de noodsituatie van de vrouw en de bescherming van ongeboren leven, waarvoor de vrouw een zekere verantwoordelijkheid draagt.1 Als er geen minimale bedenktijd meer geldt, wordt de bescherming van het ongeboren leven verder ingeperkt.

2.Bedenktermijn biedt ruimte voor weloverwogen beslissing

Een mensenleven kan maar één keer worden beëindigd. Abortus is onomkeerbaar. De beraadtermijn is een waarborg om te voorkomen dat vrouwen in paniek of overhaast een beslissing nemen, waarvan ze later spijt zouden kunnen krijgen. Uit ervaringsverhalen van vrouwen blijkt dat een abortus (zelfs jaren later) nog heftige gevoelens kan oproepen, waaronder spijt.2 De bedenktermijn helpt om te voorkomen dat vrouwen achteraf liever een andere besluit hadden genomen.

3.Bedenktijd voor élke vrouw

Eén op de tien vrouwen geeft aan dat abortus niet haar eigen keuze was. Eén op de vijf vrouwen zegt dat zij het gevoel had grotendeels richting de keuze voor abortus gestuurd te zijn door mensen in haar omgeving (partner, familie).3 Juist voor deze vrouwen is een beraadtermijn van belang. Abortus moet immers ”vrijwillig” en ”weloverwogen” zijn.

4.In beraadtermijn problemen aanpakken

Artsen zijn verplicht vrouwen te informeren over de alternatieven voor abortus. Dit valt in de praktijk tegen.4 De beraadtermijn kan béter worden benut, door die alternatieven te overwegen of te zoeken naar andere oplossingen voor problemen waarmee de vrouw kampt. Denk bijvoorbeeld aan het vinden van huisvesting of inkomen.

5.Zorgverleners zien belang bedenktermijn

Uit de laatstgehouden evaluatie van de abortuswet blijkt dat ruim twee-derde van abortusartsen, gynaecologen en verpleegkundigen (overwegend) positief is over de beraadtermijn. Ze vinden dat de bedenktermijn de gelegenheid biedt om de consequenties van abortus en alternatieven te overdenken. Het voorkomt volgens hen een impulsieve beslissing.5 Dit kan alleen als die beraadtermijn verplicht is. 

6.Nederlanders steunen bedenktermijn

Uit recent onafhankelijk onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders de verplichte beraadtermijn steunt. 62 procent is het eens met de stelling: ‘De regel dat er verplicht 5 dagen bedenktijd zit tussen een verzoek om abortus en de daadwerkelijke abortus vind ik goed.’ 6

Kortom, de beraadtermijn moet blijven. Daar zijn de SGP, Stichting Schreeuw om Leven en de NPV van overtuigd. Deze initiatiefnemers worden ondersteund door ChristenUnie, CMF Nederland, RMU, Prof.dr. G.A. Lindenboom Instituut, One of Us, ProLife Europe, Helpende Handen, Stirezo, SGPJ en Logos Instituut.

Steunt u onze oproep ook? Teken het manifest op www.beraadtermijn.nl. En deel onze boodschap.

Referenties
1 Wet Afbreking Zwangerschap, artikel 5, lid 2, onderdeel b.
2 Fiom, webpagina met getuigenissen abortuservaring; link.
3 ibid.; opiniestuk Linda Voortman; link.
4 Ploem, MC, Krol E, Floor T, Legemaate, H, Gevers, JKM, Winter, HB. Tweede evaluatie Wet afbreking zwangerschap. Den Haag: ZonMw, p. 80.
5 Ploem, MC, Krol E, Floor T, Legemaate, H, Gevers, JKM, Winter, HB. Tweede evaluatie Wet afbreking zwangerschap. Den Haag: ZonMw, p. 86.
6 Valk N & Klomp S. Abortus in Nederland. Amsterdam: DirectResearch in opdracht van NPV-Zorg voor het leven; 2021; link.

‘’Ja, de beraadtermijn moet blijven.’’

Abortus mag pas vijf dagen nadat een vrouw haar voornemen daartoe heeft kenbaar gemaakt bij de arts worden uitgevoerd. Deze 5 dagen (beraadtermijn) moet blijven en mag niet worden afgeschaft.

16485 mensen hebben ondertekend! De actie is nu afgerond, er kunnen geen handtekeningen meer worden ingediend.

Initiatiefnemers

“Het leven is onze bescherming waard, van het prilste begin tot het fragielste einde. Daarom staan we voor een waardig leven voor iedereen. Een leven waarin ruimte is voor liefde en zorg, geborgenheid en rust. Een leven dat opbloeit in veiligheid, ordelijkheid en verantwoord zorgen voor en genieten van de schepping.’’

Nieuws


NPV – NPV Pleit voor vasthouden verplichte bedenktijd bij abortus

‘Op 25 februari vond er een Kamerdebat Zwangerschap & Geboorte plaats. Daarbij werd een motie van GroenLinks en PvdA over het afschaffen van de beraadtermijn bij abortus met een ruime meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. Op dit moment is het wettelijk verplicht dat er 5 dagen bedenktijd zit tussen het verzoek om abortus en…

Lees verder