Aan het woord

Hier verzamelen we videoboodschappen van mensen die het eens zijn met de minimale bedenktermijn bij abortus. Tussen dit gezelschap tref je vrouwen aan met een (bijna-)abortus ervaring en vrouwen die zonder ervaring beseffen dat de beraadtermijn een goede zaak is om te behouden. Ben je het eens met deze mensen? Onderteken dan ook het manifest en zet je stem aan het werk!

Deborah: “Ik overwoog abortus. Nu heb ik een dochter!”

Deborah onderging bijna een abortus. De minimale bedenktijd heeft een impulsieve keuze weten te voorkomen, waardoor ze nu haar dochter bij zich heeft. Abortus is geen beslissing die je terugdraait. Integendeel, het zorgt ervoor dat we een uniek nieuw mens verliezen. Daarom is Deborah een voorstander van de minimale beraadtermijn.

Marianne: “Geef jezelf iets langer de tijd om na te denken.”

“Je kan het, omdat je er niet alleen voor staat!” Zo luidt de boodschap die Marianne vrouwen wil meegeven. Want voorstanders van de minimale bedenktijd bij abortus zijn er niet op uit om vrouwen te onderdrukken. Integendeel, ze zijn vaak zelf vrouw!

Rosalie: “Abortus is een ingrijpende en permanente beslissing.”

Rosalie is voorstander van de minimale bedenktijd bij abortus, omdat ze vindt dat ongeboren leven alle kans moet krijgen om te blijven leven. Hoewel ze zelf geen abortuservaring heeft, beseft ze dat het een ingrijpende gebeurtenis is. Maar juist daarom is beraad zo hard nodig! Bovendien, zegt Rosalie, betreft het niet alleen de vrouw maar ook het leven van een kind.

Mirjam: “Abortus treft niet alleen het leven van de vrouw.”

Mirjam is vóór de wettelijke beraadtermijn, juist voor de vrouwen die dit nodig hebben, zoals zij die onderdrukt worden of in lastige situaties zitten en tijd nodig hebben. Maar ze denkt ook aan het ongeboren kind. Want ook het ongeboren leven is beschermwaardig.

Irmgard: “De bedenktijd geeft de vrouw kans te kiezen voor het leven!”

Irmgard is vóór de wettelijke beraadtermijn, omdat deze periode de vrouw kans geeft te kiezen voor het leven. Dat is geen betutteling maar bescherming van een menselijke toekomst.