Manifest

Beraad! Omdat het om een leven gaat. Bij iedere zwangerschap ontstaat nieuw leven. Er groeit een uniek mensje! Abortus maakt hier een einde aan. Dat is niet zomaar iets. Helaas komt dit in Nederland jaarlijks ruim 30.000 keer voor.

Iedere vrouw die een abortus overweegt, krijgt in Nederland minstens vijf dagen bedenktijd. Verschillende politieke partijen willen deze bedenktijd afschaffen. Wij vinden dat een slecht plan. Voor het behoud van de beraadtermijn zijn goede argumenten.

1.Bedenktermijn beschermt ongeboren leven

De huidige Abortuswet zegt dat abortus een afweging is tussen de noodsituatie van de vrouw en de bescherming van ongeboren leven, waarvoor de vrouw een zekere verantwoordelijkheid draagt.1 Als er geen minimale bedenktijd meer geldt, wordt de bescherming van het ongeboren leven verder ingeperkt.

2.Bedenktermijn biedt ruimte voor weloverwogen beslissing

Een mensenleven kan maar één keer worden beëindigd. Abortus is onomkeerbaar. De Een mensenleven kan maar één keer worden beëindigd. Abortus is onomkeerbaar. De beraadtermijn is een waarborg om te voorkomen dat vrouwen in paniek of overhaast een beslissing nemen, waarvan ze later spijt zouden kunnen krijgen. Uit ervaringsverhalen van vrouwen blijkt dat een abortus (zelfs jaren later) nog heftige gevoelens kan oproepen, waaronder spijt.2 De bedenktermijn helpt om te voorkomen dat spijt vrouwen achteraf liever een andere besluit hadden genomen.

3.Bedenktijd voor élke vrouw

Eén op de tien vrouwen geeft aan dat abortus niet haar eigen keuze was. Eén op de vijf vrouwen zegt dat zij het gevoel had grotendeels richting de keuze voor abortus gestuurd te zijn door mensen in haar omgeving (partner, familie).3 Juist voor deze vrouwen is een beraadtermijn van belang. Abortus moet immers ”vrijwillig” en ”weloverwogen” zijn.

4.In beraadtermijn problemen aanpakken

Artsen zijn verplicht vrouwen te informeren over de alternatieven voor abortus. Dit valt in de praktijk tegen.4 De beraadtermijn kan béter worden benut, door die alternatieven te overwegen of te zoeken naar andere oplossingen voor problemen waarmee de vrouw kampt. Denk bijvoorbeeld aan het vinden van huisvesting of inkomen.

5.Vrouwen vinden beraadtermijn nuttig

Het is belangrijk om ook naar vrouwen zélf te luisteren. Fiom deed daarom een peiling onder vrouwen die een abortus ondergingen. 47 van de 66 respondenten antwoordden bevestigend op de stelling “De verplichte 5 dagen beraadtermijn bij mijn abortusoverweging was nuttig5.

6.Zorgverleners zien belang bedenktermijn

Uit de laatstgehouden evaluatie van de Abortuswet blijkt dat ruim twee-derde van abortusartsen, gynaecologen en verpleegkundigen (overwegend) positief is over de beraadtermijn. Ze vinden dat de bedenktermijn de gelegenheid biedt om de consequenties van abortus en alternatieven te overdenken. Het voorkomt volgens hen een impulsieve beslissing.6 Dit kan alleen als die beraadtermijn verplicht is.

7.Nederlanders steunen bedenktermijn

Uit recent onafhankelijk onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders de verplichte beraadtermijn steunt. 62 procent is het eens met de stelling: ‘De regel dat er verplicht 5 dagen bedenktijd zit tussen een verzoek om abortus en de daadwerkelijke abortus vind ik goed.’7

De beraadtermijn moet blijven.

Daar zijn de SGP, Stichting Schreeuw om Leven en de NPV van overtuigd.
Steunt u onze oproep?
Teken het manifest op www.beraadtermijn.nl.
En deel onze boodschap.

‘’Ja, het beraadtermijn moet blijven’’

Abortus mag pas vijf dagen nadat een vrouw haar voornemen daartoe heeft kenbaar gemaakt bij de arts worden uitgevoerd. Deze 5 dagen (beraadtermijn) moet blijven en mag niet worden afgeschaft.

  1. Wet Afbreking Zwangerschap, artikel 5, lid 2, onderdeel b.
  2. Fiom, webpagina met getuigenissen abortuservaring; link.
  3. ibid.; opiniestuk Linda Voortman; link
  4. Ploem, MC, Krol E, Floor T, Legemaate, H, Gevers, JKM, Winter, HB. Tweede evaluatie Wet afbreking zwangerschap. Den Haag: ZonMw, p. 80.
  5. Fiom; ‘Brief Fiom inzake evaluatie Wet afbreking zwangerschap’; verstuurd aan de Tweede Kamer d.d. 13 oktober 2020
  6. Ploem, MC, Krol E, Floor T, Legemaate, H, Gevers, JKM, Winter, HB. Tweede evaluatie Wet afbreking zwangerschap. Den Haag: ZonMw, p. 86.
  7. Valk N & Klomp S. Abortus in Nederland. Amsterdam: DirectResearch in opdracht van NPV-Zorg voor het leven; 2021;