Ondertekenen

Onderteken het Manifest ‘Beraad! Omdat het om een leven gaat’

‘’Ja, de beraadtermijn moet blijven’’

Abortus mag pas vijf dagen nadat een vrouw haar voornemen daartoe heeft kenbaar gemaakt bij de arts worden uitgevoerd. Deze 5 dagen (beraadtermijn) moet blijven en mag niet worden afgeschaft.